Vision Sx

Det finns många sorters synstörningar eller visuella symptom. Vissa är helt ofarliga medan andra kan ha allvarlig innebörd. För att kunna tolkas korrekt behövs goda beskrivningar men att klä främmande upplevelser i ord är ofta svårt.

Vision Sx är en sorts levande bilderbok över visuella störningar. Vision Sx underlättar och kompletterar verbala beskrivningar av upplevda symptom med hjälp av mer än 40 symptomimetiska ("symptomhärmande") illustrationer. De flesta är både animerade och interaktiva.

Ett och samma symptom kan ha många orsaker, så Vision Sx kan inte ställa diagnoser på egen hand. Vad Vision Sx kan göra är att underlätta exakt kommunikation med medicinska experter. Vision Sx kan också vara till nytta i undervisning. Förresten är Sx engelsk medicinsk jargong för symptom.

Vision Sx har sammanställts av professor Lars Frisén vid Göteborgs universitet och bygger på många tusen beskrivningar från verkliga patienter.

Ladda ner

Ladda ner till iPhone eller iPad

Visumetrics • info@visumetrics.com • +46 703 231 423